اکوکاردیوگرافی (Echo)

اکوکاردیوگرافی که به آن سونوگرافی قلبی نیز گفته میشود، روشی غیرتهاجمی و بی ضرر است که از طریق امواج صوتی، تصویری از ساختمان و ساختارهای قلبی تهیه میشود.

دکتر مهدوی اکوکاردیوگرافی
اسکرول به بالا